ÖronAkupressur 

ÖronenAkupressur


Akupressur får man av kulplåster, dvs små kulor av frön, kåda eller metall på ett plåster. Kulplåster fästs på specifika punkterna och sitter kvar 1-3 veckor och ger kontinuerlig behandling.

NADA är en standardiserad behandling, vilket innebär att  kulplåster sätts i varje öra på fem specifika punkter.

Mycket forskning har gjorts på NADA och man har funnit att det hjälper mot:
Stress
Depression
Utmattningssyndrom
Posttraumatisk stressyndom
Ångest
Sömnproblem
Spänning, fysisk och psykisk
Trötthet
Irritabilitet
Smärta
Koncentrationssvårigheter
Smärta
Muskelspänning och muskelsmärta
Smärta i nacke, rygg, bäcken, leder
Mag-tarm problem
Migrän och huvudvärk
Infektioner
Hudproblem
Neurologiska problem
Neuropsykiatriska och psykiatriska symtom
Gynekologiska besvär
Abstinens vid nedtrappning av läkemedel


NADA kan användas under hela graviditeten och under amning.Kulplåster som sitter kvar i upp till 2-3 veckor. Kulplåsterna gör att man får kontinuerlig behandling mellan akupunkturtillfällena. Det rekommenderas att göra 10 akupunkturbehandlingar och gärna en gång i veckan för störst effekt.
Öron Akupressur 
Pris 300 kr 30 min